top of page
NATO (North Atlantic Treaty Organization)

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) 1949-ben alakult, alapító szerződését április 4-én írták alá Washingtonban. Hivatalos nyelve az angol és francia. Jelenleg 30 tagállama van: Norvégia alapító tag, Magyarország pedig 1999-ben vált NATO tagállammá. Főtitkára Jens Stoltenberg, aki Norvégia korábbi miniszterelnöke volt.

bergen-0.jpg

A Szovjetunió 1955-ben létrehozta a NATO mintájára a keleti blokkot tömörítő katonai tömböt, amit Varsói Szerződésnek neveztek. Ez 1991-ben, a Szovjetunió felbomlásával megszűnt. A szakértők egy része kritikaként teszi fel a kérdést, hogy a Varsói Szerződés megszűnésével miért nem szűnt meg a NATO is.


Mi a NATO célja?

A NATO célja az, hogy politikai és katonai eszközökkel őrizze meg a tagjai szabadságát és biztonságát. Elsősorban védelmi központú, azaz nem kezdeményezhet katonai konfliktust. A nemzetközi vitákat elsősorbana békés úton, diplomáciai erőfeszítéseken keresztül hivatott megoldani.


Mit jelent a kollektív védelem, a Washingtoni Szerződés 5. cikkelye?

Ha valamelyik NATO tag(ok) ellen fegyveres támadás irányul, úgy azt az egész NATO elleni támadásnak kell tekinteni, és az agresszor ellen közös erővel kell fellépni. Eddig az 5. cikkely érvényesítésére csak egy alkalommal került sor: 2001-ben az Egyesült Államokat szeptember 11-én ért terrortámadásokra adott válaszul.


Mi a NATO műveletek jogi alapja?

A NATO valamennyi műveletéhez az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozata kell, mert a tagállamok elismerik, hogy a nemzetközi béke és biztonság garantálásának felelőse az ENSZ. Ezt egyszer sértették meg a jugoszláviai háború során, amikor az ENSZ BT határozata nélkül kezdtek bele légi háborúba.


Jelenlegi NATO missziók


Napjainkban kb. 20 ezer katona vesz részt a NATO műveletekben és küldetésekben szerte a világon. Jelenleg a NATO vezeti a műveleteket Koszovóban és a Földközi-tengeren. Támogatja az Afrikai Uniót, légi járőrözést végez a balti államok felett, és légvédelmi támogató tevékenységet folytat Törökországban. Tanácsadó és kapacitásépítő missziója is van Irakban, valamint katasztrófa-elhárítási műveleteket és rendszeres hadgyakorlatokat is végez.


Finanszírozása


A szövetségesek közvetlenül és közvetve is hozzájárulnak a NATO működtetésének költségeihez, amely kb. 2,5 milliárd eurónak felel meg. Mind a 30 szövetséges a bruttó nemzeti bevételen alapuló költségmegosztási képlet alapján járul hozzá a NATO-hoz. Ez a közös finanszírozás elve. Csatolva láthatjátok a 2021-2024-es időszakot. ​ 2006-ban a NATO védelmi miniszterei megállapodtak abban, hogy bruttó hazai termékük legalább 2%-át védelmi kiadásokra fordítják, ezt azonban nem mindegyik tagállam teljesíti jelenleg. Norvégiában kb. 1,9% körüli a honvédelmi kiadások nagysága, Magyarországon pedig 1,6% körüli. Magyarország célja, hogy 2026-ra elérje a GDP 2%-os célt. ​ A világon hatalmas iparágat jelent a fegyverkezés, a 2020-as évben a globális katonai kiadások elérték a 2 ezer milliárd dollárt. A világ fegyverkezési költségeinek kb. 40%-át az Amerikai Egyesült Államok teszi ki.


Hadgyakorlatok


A rendszeres hadgyakorlatonon keresztül a NATO teszteli a koncepcióit, eljárásait és taktikáját. A résztvevő katonaság és civil szervezetek gyakorolhatják, hogy egy-egy válsághelyzetben hogyan tudnak együttműködni. A NATO 1951 óta tart hadgyakorlatokat.


Cold Response 2022 hadgyakorlat


A Norvégiában zajló Cold Response 2022 elnevezésű hadgyakorlatot 30-35 ezer szövetséges katona részvételével valósítják meg. A felkészülés még tavaly év végén elkezdődött. Oroszországot megfigyelőként hívták meg, de nem vesz részt a gyakorlaton. Yngve Odlo altábornagy elmondta, hogy fontosnak tartották az orosz megfigyelők meghívását, mert alapvetően ez a gyakorlat védelmi célokat szolgál. Ezzel a meghívással Norvégia azt fejezte ki, hogy nincsenek támadó szándékai. A gyakorlatokon részt vesz Svédország és Finnország is, akik ugyan nem NATO tagok, de egyre szorosabb partnerei a szövetségnek.

Szerkesztette: Pál Bettina

bottom of page