top of page
Adminisztratív kötelezettségek külföldre költözéskor

Amennyiben a külföldre költözés mellett döntöttünk, úgy gondoskodnunk kell arról, hogy az illetékes magyar hatóságok felé is eleget tegyünk bejelentési kötelezettségeinknek.

administrasjon.jpg
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK)

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 2009. január 1-től hatályos 80.§ (5) bekezdése értelmében minden magánszemély, aki külföldön biztosított, és TAJ számmal rendelkezik, köteles a külföldön, illetve a nemzetközi szervezet szociális biztonsági rendszerében létrejött biztosítását, és annak megszűnését a lakóhely szerint illetékes Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szerve részére bejelenteni.

EGT tagállamban fennálló biztosítási jogviszonyát az EGT bejelentőlap kitöltésével és a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal egészségbiztosítási feladatot ellátó járási hivatala felé történő benyújtásával kell bejelentenie a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 80. § (5) bekezdésben előírtak szerint.

A bejelentés teljesíthető személyesen, vagy meghatalmazással ügyfélszolgálaton, postai feladással, vagy elektronikusan Ügyfélkapun keresztül az e-Papír alkalmazással.
 

Nyomtatvány >>>

A járulékfizetéssel, hátralékkal, vagy túlfizetéssel kapcsolatban a lakóhely szerint illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal ügyfélszolgálatához kell fordulni, ahová célszerű benyújtani a fenti EGT bejelentőlap másolatát, mivel a kettős járulékfizetés a közösségi jogban kizárt, így EGT tagállamban fennálló biztosítási jogviszony időszaka alatt a külföldi munkavállalót Magyarországon nem terheli egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség az állami adóhatóság felé a Tbj. 39. § (2) bekezdése alapján.

További információk >>>

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)

Az állami adóhatóság felé akkor kell a magánszemélynek bejelentést teljesítenie, ha korábban saját maga után egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére volt kötelezett.

Amennyiben a magánszemély külföldre távozik, és ott egészségügyi szolgáltatásra szerez jogosultságot, akkor mentesülhet az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség alól.

Ilyen esetben az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetési kötelezettség megszűnését 15 napon belül kell bejelentenie.

Ha a magánszemély a külföldi letelepedés szándékával hagyja el Magyarországot, adóügyeit lezárandó, kérheti a személyi jövedelemadó soron kívüli megállapítását, tekintettel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 131. § (5) bekezdésére. Az adó soron kívüli megállapítása egy lehetőség, nem kötelező azzal élni, hiszen fő szabály szerint a magánszemélyek jövedelemadójáról az adóévet követő év május 20. napjáig kell a bevallást benyújtani.

bottom of page