top of page
Hazatérés Magyarországra
Hazatérés joga

Magyar állampolgár külföldről bármikor hazatérhet,a hazatérés joga nem tagadható meg, nem korlátozható, illetve feltételhez nem köthető.

Hazatérés előtti főbb teendők
ungarn.jpg

Felmondás a munkahelyen

 • referencialevél beszerzése

Ingatlannal kapcsolatos ügyek intézése

 • saját tulajdon esetén eladás vagy kiadás

 • albérlet esetén felmondás, kiköltözés utáni nagytakarítás megszervezése (flyttevask), a befizetett kaució elrendezése a tulajdonossal

 • lakásbiztosítás, egyéb lakással kapcsolatos szolgáltatások felmondása

Előfizetések, szolgáltatások lemondása

 • telefonelőfizetés lemondása, felöltőkártyára váltás

 • közüzemi díjak lemondása

 • Internet, edzőterem, újságelőfizetés stb. lemondása

 • egyéb szolgáltatások lemondása

 

Adóhivatal értesítése

 

Ha legalább 6 hónapnál többet fogunk külföldön tartózkodni, költözésünket ezen a linken keresztül tudjuk bejelenteni.

 

Iskola/óvoda értesítése

 

Óvodai hely, iskolai SFO felmondása esetén mindenképpel számoljunk azzal, hogy ezeket nem lehet egyik napról a másikra felmondani, vegyük figyelembe a felmondási időt.

Gépjárművek

Ha véglegesen hazaköltözünk, lehetőség van vám és ÁFA mentességet kérni. Ehhez az alábbiakat kell igazolnunk:

 • Életvitelszerűen legalább egy évig Norvégiában éltünk, amit igazolni kell tudni.

 • Legalbb fél éve tulajdonunkban van a gépjármű, amit forgalmi engedéllyel tudunk igazolni.

 • Véglegesen hazatelepültünk, amit magyar lakcímkártyával tudunk igazolni.

Csak mindhárom feltétel együttes teljesülése esetén engedélyezik vám és ÁFA mentesen a honosítást.

Fontos tudni,hogy a forgalomba helyezést követő egy évben csak mi lehetünk az üzembentartók és nem adhatjuk el a gépjárművet. Ellenkező esetben meg kell fizetni a vámot és az ÁFA -t, és még büntetést is kiszabnak.

 

Bankszámla

Bankszámlát nem érdemes hazaköltözés előtt lezárni, mivel az éves adóbevallás során még lehet rajta pénzmozgás.

Hazaköltözés megtervezése

 • mérlegelnünk kell, hogy megéri-e hazavinni a személyes tárgyainkat (eladások, elajándékozások megszervezése a www.finn.no vagy Magyar-Norvég Börze oldalakon)

 • mérlegelni kell, hogy megéri-e költöztetőt igénybevenni, ha igen, ajánlatokat kérni és kiválasztani a legjobb költöztetőt

 • hazatérés költségeinek megtervezése

 • repjegyek vásárlása, amennyiben szükséges

 

Társadalombiztosítással kapcsolatos teendők

Felhívjuk a figyelmét, hogy a bejelentés késedelme, elmulasztása, vagy a nem megfelelő bejelentés 10.000,- Ft-tól 100.000,- Ft-ig terjedő mulasztási bírság kiszabását vonhatja maga után!

Lakhatás

A magyarországi letelepedés szándékával külföldről hazatérő magyar állampolgár a magyarországi lakóhelyére történt beköltözéstől számított 5 napon belül köteles bármely járási hivatalnál a nyilvántartásba vételhez szükséges személyi és lakcímadatokat bejelenteni, melyet követően a hivatal lakcímkártyát ad ki. A lakóhely és tartózkodási hely bejelentésére vonatkozó további információ az alábbi honlapon érhető el.

További programok, leírások CSALÁD.HU kormányoldalon.

Álláskeresés és munkavállalás

Hazatelepülés előtt érdemes tájékozódni a magyar munkaerőpiaci körülményekről, és mihamarabb elkezdeni az álláskeresést. Legnépszerűbb források álláskereséshez:

 

Ezen kívül fejvadász cégek és a munkaközvetítők oldalaira is regisztrálhatunk, illetve állásbörzéken is résztvehetünk. A közszférán belüli kormánytisztviselői, köztisztviselői és közalkalmazotti álláspályázati kiírások a Közszolgálati Állásportálon érhetőek el.

Álláskeresési járadék igénylés külföldön végzett munka után

Ha Magyarországról keresünk új munkát, érdemes felvenni a kapcsolatot lakó- vagy tartózkodási helyünk szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályával, hogy álláskeresési járadékhoz juthassunk. Magyarországon az álláskeresési ellátás megállapításának feltétele, hogy álláskeresőként nyilvántartásba kerüljünk.

Álláskeresők nyilvántartásba vételi iránti kérelem >>>

Álláskeresési ellátás exportja Magyarországra

Amennyiben már Norvégiában munkanélküliek voltunk és jogosultságunk van a norvég munkanélküli támogatásra, úgy lehetséges ennek a támogatásnak az igénybevétele Magyarországról is.

Részletek >>>

Vállalkozás indítás támogatása

Ha hazatelepüléskor vállalkozást szeretnénk indítani, akkor választhatunk az egyéni vállalkozás és társas vállalkozás alapítása közül. Jó hír, hogy a 2021-2027-es európai uniós pályázati ciklusban előtérbe kerül a magyar vállalkozások fejlesztése. Várhatóan lesznek tömegpályázatok a kis- és középvállalkozások számára negyedévente, illetve kiválósági pályázatok is, melynek elbírálása hosszabb, de kedvezőbb konstrukcióval rendelkeznek.

Érdemes megnézni, hogy vannak-e olyan pályázatok, amik segíthetik a vállalkozásunk elindítását vagy működtetését.

Jelenleg is elérhető a kormányablakon keresztül a "Vállalkozóvá válási támogatás iránti pályázat (6 havi minimálbérre)" elnevezésű hazai pályázat.

Adózás és pénzügyek

Adókártya

Ha az adókártyánk megrongálódott vagy megsemmisült, akkor Magyarországra visszatérve újat kell igényelnünk. A külföldön született gyermekekhez kapcsolódóan egyes kedvezmények, juttatások igénybevételéhez is szükséges lehet adókártya, így a gyermekek részére is igényelni kell. A kérelmet a NAV 21T34-es adatlapján nyújthatjuk be (személyesen, postai úton vagy ügyfélkapun keresztül). Az adóigazolvány kiállítása első alkalommal ingyenes, ha megsemmisült vagy megrongálódott, akkor díjat kell fizetni érte.

Részletek >>>

Adózás

Magyarország és Norvégia között 1981 óta egyezmény van életben a kettős adózás elkerüléséről. Ez azt jelenti, hogy a Norvégiában szerzett adóköteles jövedelmet Magyarországon nem kell bevallani. Azonban érdemes egyeztetni a külföldi adóhatósággal és elintézni az utolsó adóbevallásunkat. A hazatelepülést követően magyar adóügyi illetékességűvé válunk, és a Magyarországon szerzett jövedelmeinket Magyarországon kell bevallanunk.

Egészségügyi szolgáltatások, társadalombiztosítás

Hazatéréskor általában megszűnik a külföldi biztosítási jogviszonyunk. Magyarországra való hazatelepülést követően rendeznünk kell a társadalombiztosítási jogviszonyunkat. Ha megszüntettük a magyar lakcímünket, akkor első lépésként újra be kell jelentkeznünk Magyarországra. A külföldi biztosítás megszűnését 15 napon belül kell bejelenteni a NEAK részére. A bejelentési kötelezettség a lakóhelye szerinti illetékes kormányhivatalnál személyesen vagy postai úton, továbbá, amennyiben van ügyfélkapunk, úgy azon keresztül is teljesíthető.

További részletek >>>

A Norvégiában szerzett biztosítási időszakról igazolást a magyar hatóság kérésére kormányközi egyeztetés során ad a norvég illetékes hivatal.

Családi ellátások, kedvezmények

Kincstári start értékpapírszámla

Előtakarékoskodás a gyermek számára a fiatal felnőtté válásához kapcsolódó élethelyzetek finanszírozásához.

Részletek >>>

Anyasági támogatás

Az egyszeri anyasági támogatás egy olyan juttatás, melyet a baba megszületése után lehet igényelni akár Magyarországon, akár külföldön született a magyar állampolgárságú gyermek. Az anyasági támogatásra vonatkozó igényt a szülést követő hat hónapon belül lehet benyújtani az erre vonatkozó nyomtatványon. Az anyasági támogatás gyermekenkénti összege azonos a gyermek születésének időpontjára érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225%-ával, ikergyermek esetén 300%-ával. 2023-ban egy gyermek születése esetén 64 125 Ft, míg ikergyermekek esetén 85 500 Ft támogatás jár.

Részletek >>>

Családi járulékkedvezmény

Családi járulékkedvezményre csak az jogosult, aki a társadalombiztosítási jogszabályok alapján biztosítottnak minősül. A családi kedvezmény az összevont adóalapot csökkenti. A kedvezmény mértéke attól függ, hogy a magánszemély hány gyermek után jogosult családi pótlékra és hány olyan személy él a családban, akit a családi pótlék összegének meghatározása során figyelembe lehet venni.

További részletek >>>

Családi pótlék

Az állam havi rendszerességgel hozzájárul a gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez nevelési ellátás vagy iskoláztatási támogatás (együtt: családi pótlék) formájában.

Részletek >>>

További részletek >>>

A Norvégiában szerzett biztosítási időszakról igazolást a magyar hatóság kérésére kormányközi egyeztetés során ad a norvég illetékes hivatal.

Oktatás

Iskoláskorú gyermek

Norvégiában tanult gyermek a hazatelepülést követően a külföldi bizonyítványa alapján folytathatja a tanulmányait Magyarországon. A külföldi tanulmányok beszámítása a magyar oktatási intézmény hatásköre, így előfordulhat, hogy például különbözeti vizsgát írnak elő a diáknak. Ha a gyermeknek külföldön szerzett érettségi bizonyítványa van, úgy azt el kell fogadtatni Magyarországon.

Erről az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központ oldalán olvashattok bővebben >>>

Nyelvvizsgák

A külföldi nyelvvizsgák esetében csak a 2000. január 1. után szerzett bizonyítványok honosíthatók, ha a vizsgázó betöltötte a 14. életévét.

További részletek >>>

Felsőfokú oktatás

A külföldön szerzett felsőfokú végzettséget igazoló oklevelet szintén a az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központjánál lehet honosíttatni. Továbbtanuláshoz azonban nem szükséges elismertetni a külföldi diplomát, mert annak elismerése az oktatási intézmény hatásköre.

Gépjármű

Amennyiben úgy döntünk, hogy Norvégiából hazaköltözünk Magyarországra, úgy felmerülő kérdés, hogy mit tegyünk a meglévő autónkkal.

Az alábbi linken olvashattok arról, hogy mi az eljárásrend a Norvégiában vásárolt gépjármű kivitel esetén.

Háziállatok

A kutyák, macskák és görények EU/EGT tagállamok közötti szállításának alapfeltétele, hogy az állatok rendelkezzenek mikrochippel, érvényes veszettség elleni védőoltással, valamint kisállat útlevéllel.

Az utazás alatt minden iratot magunknál kell tartanunk. A kisállatot az útlevélben feltüntetett tulajdonosnak vagy a tulajdonos által írásban megbízott személynek kell kísérnie, és legfeljebb öt állat utaztatása minősülhet nem kereskedelmi célú utaztatásnak.

Fontos, hogy Magyarország nem engedélyezi a 12 hetesnél fiatalabb és veszettség ellen nem vakcinázott, illetve a 12-16 hetes, veszettség ellen vakcinázott, de érvényes oltással még nem rendelkező kutyák, macskák és görények beszállítását - sem kereskedelmi, sem nem-kereskedelmi célból.

További információ >>>

Szerző: Bettina Pál

bottom of page