top of page
Gyermekvállalással kapcsolatos támogatások

Norvégiában a Munka törvénykönyvének 12. pontja szerint mindenkinek joga van a gyermekgondozási támogatáshoz, függetlenül attól, hogy állandó (fast) munkaviszonnyal rendelkezik, (ideiglenesen (vikar) vagy bizonyos ideig (engasjement) foglalkoztatják-e.

A munkáltatót a lehető leghamarabb, legkésőbb a § 12-2 til 12-6 törvényben meghatározott időn belül* tájékoztatni kell gyermekgondozási időszak miatti távolmaradásról.

 • legkésőbb egy héttel a két héten túli hiányzás esetén

 • legkésőbb négy héttel előre a 12 hétnél hosszabb távollét esetén

 • legkésőbb 12 héttel előre az egy évnél hosszabb távollét esetén

familie.jpg

A magyarországi rendszerhez képest fontos különbség, hogy Norvégiában nem csak az édesanyának, hanem az édesapának is joga van otthon maradni a 3 év alatti gyermekkel, így a gyermekgondozási időszak a következőkből tevődik össze:

 • mamma kvote (az anyának járó gondozási napok)

 • pappa kvote (az apának járó gondozási napok)

 • felles kvote (ez mind az anya, mind az apa által felhasználható gondozási időszak, a szülők döntik el, hogy a rendelkezésre álló napokat hogyan osztják fel egymás között. Fontos, hogy azonos napon csak egy szülő lehet otthon)

A gyermekgondozási támogatás nem csak gyermek születése, hanem adoptálás (örökbefogadás) esetén is igénybe vehető.

A gyermekgondozási támogatást a NAV honlapján keresztül tudjuk igényelni.

Ki jogosult a gyermekgondozási támogatásra ?

Nagy általánosságban 3 feltételnek kell megfelelni, hogy valaki gyermekgondozási támogatásban részesülhessen:

 

 1. Norvégiában él és társadalombiztosítási jogviszonnyal rendelkezik 

 2. az elmúlt évben minimum 0,5G (2021-ben 50.676 NOK) bevétele volt

 3. a szülést megelőző tíz hónapból legalább hat hónapig jövedelemmel rendelkezett. Itt nem csak a munkaviszonyból származó bevétel számít jövedelemnek, hanem néhány egyéb bevétel is, például

 • NAV által folyósított alábbi támogatások is jövedelemnek számítanak:

  • sykepenger (táppénz)

  • foreldre- og svangerskapspenger (gyermekgondozási- vagy terhességi támogatás)

  • AAP (arbeidsavklaringspenger)

  • dagpenger (munkanélküli segély)

  • dagpenger ved permittering (munkanélküli segély permitálás esetén)

 • sorkatonai, vagy katonai szolgálatból származó jövedelem

 • egy másik EØS tagállamban lévő munkaviszonyból származó jövedelem

 • közalkalmazotti végkielégítés (ventelønn)

 • végkielégítés (sluttpakke)

 • a munkáltató által továbbtanulás vagy továbbképzés alatt fizetett jövedelem    

Mennyi ideig jár a gyermekgondozási támogatás?

A gyermekgondozási támogatás iránti jelentkezés beküldésekor a szülőknek két választási lehetőségük van:

 • Kérhetik, hogy az ellátás összege a havi átlagfizetésük 100%-a legyen, és akkor rövidebb ideig maradhatnak otthon

 • vagy kérhetik, hogy az ellátás összege a havi átlagfizetésük 80% legyen, és valamivel hosszabb ideig maradhatnak otthon

Azt mindenképp vegyük figyelembe, hogy az anya választása az apára is érvényes, vagyis ha az anya a jelentkezési lapon 100%-ot ad meg, akkor az apa már nem választhatja a 80%-ot.

A gyermekgondozási időszak

A gyermekgondozási időszak felosztása az alábbiak szerint néz ki, amennyiben mind az édesanya, mind az édesapa jogosult a gyermekgondozási támogatásra:

Egy gyermek esetén:

100% fizetéssel összesen 49 hét jár

 • mamma kvóta 3 hét a szülés előtt + 15 hét

 • pappa kvóta: 15 hét

 • közös kvóta: 16 hét

 

 

80% fizetéssel összesen 59 hét jár

 • mamma kvóta 3 hét a szülés előtt + 19 hét

 • pappa kvóta: 18 hét

 • közös kvóta: 19 hét

 

Ikrek esetén

100% fizetéssel összesen 66 hét jár

 • mamma kvóta 3 hét a szülés előtt + 15 hét

 • pappa kvóta: 15 hét

 • közös kvóta: 33 hét

 

 

 

 

 

 

80% fizetéssel összesen 80 hét jár

 • mamma kvóta 3 hét a szülés előtt + 19 hét

 • pappa kvóta: 19 hét

 • közös kvóta: 39 hét

 

 

Hármasikrek vagy több gyerek esetén

100% fizetéssel összesen 95 hét jár

 • mamma kvóta 3 hét a szülés előtt + 15 hét

 • pappa kvóta: 15 hét

 • közös kvóta: 62 hét

 

 

 

 

 

80% fizetéssel összesen 115 hét jár

 • mamma kvóta 3 hét a szülés előtt + 19 hét

 • pappa kvóta: 19 hét

 • közös kvóta: 74 hét

 

 

 

 

 

Amennyiben vagy csak az édesanya, vagy csak az édesapa jogosult gyermekgondozási támogatásra, akkor a teljes időszakot egymaga használhatja fel.

 

Az édesapáknak további joga, hogy a szülés után 14 napot távol legyen a munkahelyétől, hogy ő is otthon maradjon az újszülöttel. Ez a 14 nap az "apa kvótán" kívül értendő. Fontos megemlíteni, hogy bár ez a 14 nap távolmaradás minden édesapának jár, azonban az, hogy ez a távollét fizetett, vagy fizetetlen távolmaradás, az a munkáltatóval való megegyezéstől függ.

Rugalmas gyermekgondozási időszak

 

Mint Norvégiában sok minden, a gyermekgondozási időszak is rendkívül rugalmasan kezelhető. Lehetőségünk van a gyermekgondozási időszak egyes napjait elhalasztani, felosztani esetleg munkaviszonnyal vagy szabadsággal kombinálni.

 

A NAV honlapján található Foreldrepengeplanlegger segítségével könnyen megtervezhető a gyermekgondozási időszak.

1gyermek_100_49het.jpg
1gyermek_80_59het.jpg
2gyermek_100_66het.jpg
2gyermek_80_80het.jpg
3gyermek_100_95het.jpg
3gyermek_80_115het.jpg
Milyen összegre számíthatunk gyermekgondozási támogatásként?

A gyermekgondozási támogatás a gyermek gondozása miatt kiesett jövedelmet hivatott pótolni, ezért a szülés előtti jövedelemmel megegyező összeg kerül havonta kifizetésre (a kifizetési összegnek van egy maximuma, ami 6G, vagyis 2021-ben 608.106 NOK. A jövedelem ezen összeg feletti része nem kerül kalkulálásra).

A gyermekgondozási támogatás alkalmazottak esetében nagy általánosságban az elmúlt három havi kereset átlagából kerül kiszámításra.

Amennyiben az éves fizetés átlaga és az utolsó három havi fizetés átlaga között legalább 25% eltérés van, akkor a NAV a leginkább reális átlagjövedelem alapján kalkulál.

Amennyiben valaki alkalmazott, de emellett egyéni vállalkozásból, vagy szabadúszóként szerzett jövedelme is van, akkor a két jövedelem összevonásra kerül.

Mivel a gyermekgondozási támogatás kiszámítása meglehetősen személyre szabott, a saját várható gyermekgondozási támogatás összegének kiszámításához javasoljuk a NAV oldalán található Foreldrepenger kalkulátor használatát.

Milyen összegre számíthatunk gyermekgondozási támogatásként?

A gyermekgondozási támogatás a gyermek gondozása miatt kiesett jövedelmet hivatott pótolni, ezért a szülés előtti jövedelemmel megegyező összeg kerül havonta kifizetésre (a kifizetési összegnek van egy maximuma, ami 6G, vagyis 2021-ben 608.106 NOK. A jövedelem ezen összeg feletti része nem kerül kalkulálásra).

A gyermekgondozási támogatás alkalmazottak esetében nagy általánosságban az elmúlt három havi kereset átlagából kerül kiszámításra.

Amennyiben az éves fizetés átlaga és az utolsó három havi fizetés átlaga között legalább 25% eltérés van, akkor a NAV a leginkább reális átlagjövedelem alapján kalkulál.

Amennyiben valaki alkalmazott, de emellett egyéni vállalkozásból, vagy szabadúszóként szerzett jövedelme is van, akkor a két jövedelem összevonásra kerül.

Mivel a gyermekgondozási támogatás kiszámítása meglehetősen személyre szabott, a saját várható gyermekgondozási támogatás összegének kiszámításához javasoljuk a NAV oldalán található Foreldrepenger kalkulátor használatát.

Mikor kell beküldeni a gyermekgondozási támogatás iránti kérelmet?

Az anya leghamarabb a terhesség 22. hetében jelentkezhet gyermekgondozási támogatásra, azonban a NAV azt javasolja, hogy a jelentkezési lapot a szülés várható időpontja előtt 4-6 héttel, azonban legkésőbb a szülés után 3 hónappal küldjük be ahhoz, hogy ne veszítsünk el egyetlen jogosultsági napot sem.

Örökbefogadás esetén leghamarabb akkor lehet jelentkezni, mikor a szülők megkapják a gondozás hivatalos átvételének időpontját. Itt is érvényes, hogy a gondozás hivatalos átvételének időpontjától legkésőbb három hónapon belül küldjük be a jelentkezést a jogosultsági napok elvesztésének elkerülése érdekében.

 

Az apa leghamarabb a szülés időpontjában küldheti be jelentkezését, de itt is javasolt a gyermekgondozási időszak tervezett megkezdése előtt 4-6 héttel beküldeni az igényt.

Engangsstønad - Egyszeri gyermekgondozási támogatás

Amennyiben az anya nem rendelkezik rendszeres jövedelemmel, de Norvégiában él jogosult az engangsstønadra, vagyis egy egyösszegű támogatásra, melynek az összege 2023-ban 90.300 NOK.

Ahhoz, hogy valaki jogosult legyen az engangsstønadra két feltételnek kell megfelelni:

 • a kérelmező a gyermek édesanyja vagy 15 év alatti gyermek örökbefogadója (az élettárs gyermekének örökbefogadása nem ad jogosultságot erre a juttatásra.

Egyes esetekben az apa, vagy az örökbefogadó szülő is jogosult lehet.

 • Norvégiában él és társadalombiztosítási jogviszonnyal rendelkezik

 

Mikor kell beküldeni az engangsstønad iránti kérelmet?

Ugyanazok a szabályok vonatkoznak erre is, mint a gyermekgondozási támogatás igénylésére, azzal a különbséggel, hogy a szülés/örökbefogadás után legkésőbb nem három, hanem hat hónapon belül kell beküldeni az igényt, melyet a NAV honlapján keresztül tehetünk meg.

Kontantstøtte

Amennyiben az 1 évesnél idősebb gyermekünk nem kapott 100%-os helyet az óvodában (vagy esetleg nem szeretnénk még beiratni és otthon maradnánk vele kicsit tovább, lehetőségünk van Kontantstøtte-t, vagyis Gyermeknevelési támogatást igényelni.

Amennyiben gyermekünk csak részidőben jár óvodában, a fennmaradó időszakra szintén jár a támogatás. (pl. ha gyermekünk 50%-ben jár óvodában, akkor jogosultak vagyunk 50% Gyermeknevelési támogatára.

Ahhoz, hogy a gyermeknevelési támogatásra jogosultak legyünk. főszabályként mind a szülőnek, mind a gyermeknek Norvégiában kell élnie, illetve az elmúlt öt évben mindkét szülőnek társadalombiztosítási jogosultsággal kellett rendelkeznie Norvégiában, vagy egy másik EU/EØS országban.

A gyermeknevelési támogatás összege a 2023-as évben 7500 NOK/hó

A gyermeknevelési támogatás attól a hónaptól jár, amikor a gyermek betölti a 13 hónapos kort, és addig a hónapig, amikor a gyerek betölti a 23 hónapos kort, vagyis összesen 11 hónapig jár.

A gyermeknevelési támogatást a NAV honlapján lehet igényelni, leghamarabb akkor, amikor a gyermek betöltötte az egy éves kort.

 

A gyermekgondozási támogatásról (foreldrepenger), az egyszeri gyermekgondozási támogatásról (engangsstønad) és a gyermeknevelési támogatásról (kontantstøtte) további, bővebb információt a NAV honlapján találhatunk.

Forrás: NAV

A bejegyzést összeállította: Orbán-Kereki Renáta

bottom of page